Navigacija

Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-111/2023, stran 265 DATUM OBJAVE: 20.1.2023

VELJAVNOST: od 28.1.2023 / UPORABA: od 28.1.2023

RS 7-111/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

111. Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

 
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema
 

S T A L I Š Č E  8  
Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 

 

UVOD

 

1. člen

(vsebina stališča)

 
(1)
Stališče Strokovnega sveta Agencije o dodatnem revizijskem pregledu glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (v nadaljevanju stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 72/17 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljevanju Sklep).
 
(2)
Določila stališča se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
 
(3)
Kadar se stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter podzakonskih predpisov zakona, ki ureja bančništvo.
 

DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU

 

3. člen

(vsebina pregleda)

 
Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji opravi revizor na podlagi določil Zakona o revidiranju in Mednarodnih standardov sorodnih storitev, pri čemer je namen revizijskega pregleda, da na podlagi Sklepa revizor opravi postopke revizijske narave in poroča o dejanskih ugotovitvah o:
 
a)
ustreznosti upravljanja s tveganji;
 
b)
obvladovanju kreditnega tveganja; ter
 
c)
ustreznosti vrednotenja nepremičnin in premičnin, pridobljenih za poplačilo kreditnih izpostavljenosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window