Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-1368/2022, stran 4616 DATUM OBJAVE: 6.5.2022

VELJAVNOST: od 21.5.2022 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 60-1368/2022

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 1.1.2024 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/22, 96/22, 166/22, 103/23

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2024
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1368. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

 
 
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

 

1. člen

 
(1)
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2.
 
(2)
V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem, tretjem in četrtem odstavku 352. člena ZDavP-2.
 
(3)
V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določata tudi vsebina in oblika predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.
 

2. člen

 
(1)
Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Obračun davčnih odtegljajev je sestavljen iz:
 
-
zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in
 
-
individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev po davčnem zavezancu.
 
(3)
Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev se objavijo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije in na portalu eDavki.
 

3. člen

 
Plačniki davka dostavijo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane v obliki in na način, določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

KONČNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window