Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3187/2015, stran 8831 DATUM OBJAVE: 30.10.2015

VELJAVNOST: od 14.11.2015 / UPORABA: od 14.11.2015

RS 81-3187/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/15

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3187. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
 
Št. 003-02-8/2015-10
 
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-2B)

 

1. člen

 
V Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10 in 40/14 – ZIN-B) se četrti odstavek 39. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(4) Če izvajalec poštnih storitev ne ugodi ugovoru uporabnika ali o njem ne odloči v 15 dneh po njegovem prejemu, lahko uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka tega roka vloži predlog za rešitev spora pred agencijo. Če je uporabnik poštnih storitev potrošnik, lahko vloži predlog za rešitev spora tudi pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, če izvajalec poštnih storitev priznava takšno pristojnost izvajalcev za reševanje potrošniških sporov. V primeru, da izvajalec poštnih storitev ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, mora potrošnika na to v pravnem pouku posebej opozoriti.«.
 
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Če se postopek pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne konča z zavezujočo odločbo skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, lahko potrošnik ne glede na roke iz prejšnjega odstavka tega člena v 15 dneh od dneva, ko je bil ta postopek končan, vloži predlog za rešitev spora pred agencijo.«.
 
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
 

2. člen

 
Četrti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4) Izvajalec poštnih storitev mora na reklamacijo odgovoriti v 15 dneh za poštno pošiljko v notranjem poštnem prometu in v dveh mesecih za poštno pošiljko v mednarodnem poštnem prometu, sicer lahko uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka roka vloži predlog za rešitev spora na agencijo. Če je uporabnik poštnih storitev potrošnik, lahko vloži predlog za rešitev spora tudi pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, če izvajalec poštnih storitev priznava takšno pristojnost izvajalcev za reševanje potrošniških sporov. V primeru, da izvajalec poštnih storitev ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, mora potrošnika na to v pravnem pouku posebej opozoriti.«.
 
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Če se postopek pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne konča z zavezujočo odločbo skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, lahko potrošnik ne glede na roke iz prejšnjega odstavka tega člena v 15 dneh od dneva, ko je bil ta postopek končan, vloži predlog za rešitev spora pred agencijo.«.
 
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
(1)
Izvajalec poštnih storitev uskladi splošne pogoje poslovanja z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
 
(2)
Do uskladitve splošnih pogojev poslovanja skladno s prejšnjim odstavkom se izvensodno reševanje potrošniških sporov zagotavlja po postopku reševanja sporov končnih uporabnikov v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10 in 40/14 – ZIN-B).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window