Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-4128/2010, stran 11053 DATUM OBJAVE: 1.10.2010

VELJAVNOST: od 2.10.2010 / UPORABA: od 10.8.2010

RS 76-4128/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.8.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/10

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.8.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1A)

 
Razglašam Zakon o rudarstvu (ZRud-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 21. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-4
 
Ljubljana, dne 29. septembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RUDARSTVU (ZRud-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10 in 62/10 - popr.) se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376, z dne 27. 12. 2006, str. 36).«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 147. člena se beseda »uveljavitvijo« nadomesti z besedama »začetkom uporabe«.
 
Drugi odstavek se črta.
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odsta­vek, se beseda »uveljavitvijo« nadomesti z besedama »začet­kom uporabe«.
 

3. člen

 
V 153. členu se beseda »uveljavitvijo« nadomesti z bese­dama »začetkom uporabe«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window