Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2515/2013, stran 7644 DATUM OBJAVE: 26.7.2013

VELJAVNOST: od 10.8.2013 / UPORABA: od 10.8.2013

RS 63-2515/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 10.8.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/13, 69/13

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.8.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2515. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Repu­blike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
 
Št. 003-02-7/2013-20
 
Ljubljana, dne 23. julija 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-L)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11 in 46/13) se v prvem odstavku 8. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»4.
da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na­slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova di­plomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se do­kazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Prosta sodniška mesta razpiše Vrhovno sodišče Re­publike Slovenije v sedmih dneh od prejema obrazloženega mnenja predsednika sodišča. Predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije obrazloženega mnenja ni treba dati.«.
 
V tretjem odstavku se v drugem stavku besedilo »prido­bljeni univerzitetni diplomi« nadomesti z besedilom »pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona«, v zadnjem stavku pa se besedilo »ministrstvo, pristoj­no za pravosodje« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.
 
V četrtem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.
 
V petem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Repu­blike Slovenije«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, na zahtevo Vrhov­nega sodišča Republike Slovenije za kandidate, ki prvič kan­didirajo, predloži podatke o sodniškem pripravništvu in prav­niškem državnem izpitu. Prijavam kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo, priloži Vrhovno sodišče Republike Slovenije ustrezne podatke iz centralne kadrovske evidence.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window