Navigacija

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-1241/2021, stran 3667 DATUM OBJAVE: 16.4.2021

VELJAVNOST: od 1.5.2021 / UPORABA: od 1.5.2021

RS 61-1241/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1241. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 18. 3. 2021 sprejela
 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L  
obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) se v 2. členu:
 
-
v 14. točki za besedo »naročilnico« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz 213.a člena pravil«;
 
-
v 17. točki za besedo »napotnico« dodata pika in besedilo: »Za napotnega zdravnika se šteje tudi zdravnik specialist, pri katerem lahko zavarovana oseba v skladu s pravili uveljavi zdravstveno storitev brez napotnice;«;
 
-
v 18. točki besedilo »po pooblastilu osebnega zdravnika« črta.
 

2. člen

 
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »zdravstvene storitve iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »cene zdravstvene storitve, ki bi jo zavod plačal izvajalcu na podlagi pogodbe oziroma do vrednosti medicinskega pripomočka«.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Če je zavarovana oseba uveljavljala zdravstvene storitve v času, ko ni imela urejenega obveznega zavarovanja, in si to zavarovanje uredi za nazaj, ima pravico do povračila stroškov v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
 

3. člen

 
V 26. členu se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»10. storitve fizioterapije. Zavarovane osebe s kroničnimi kostno-mišičnimi boleznimi lahko uveljavljajo te storitve le v primeru akutnega poslabšanja tega zdravstvenega stanja.;«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window