Navigacija

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2435/2017, stran 6941 DATUM OBJAVE: 29.9.2017

VELJAVNOST: od 14.10.2017 / UPORABA: od 14.10.2017

RS 54-2435/2017

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 14.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/17, 112/21 - ZIUPGT

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.7.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2435. Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)

 
Razglašam Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. septembra 2017.
 
Št. 003-02-8/2017-14
 
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA (ZDajMV)

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se urejajo obveznost plačevanja letne dajatve za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev), način določitve višine letne dajatve, oprostitve plačila, vračilo sorazmernega deleža, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja letne dajatve.
 
(2)
S tem zakonom se urejajo obveznost plačevanja dajatve za motorna vozila, odjavljena v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: dajatev za odjavljeno vozilo), način določitve višine dajatve za odjavljeno vozilo, nadzor nad plačevanjem ter postopki v zvezi z obveznostjo plačevanja dajatve za odjavljeno vozilo.
 
(3)
Ta zakon prenaša v slovenski pravni red Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/22/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356), v delu, ki se nanaša na področje obdavčitve vozil.
 

2. člen

(zavezanci za plačilo)

 
(1)
Zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za plačilo letne dajatve je fizična ali pravna oseba, na katero je motorno ali priklopno vozilo (v nadaljnjem besedilu: vozilo) registrirano.
 
(2)
Zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo je lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) odjavljenega motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: odjavljeno vozilo) s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če je lastnik vozila mladoletna oziroma poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo njen zakoniti zastopnik, na katerega je bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju je zavezanec za plačilo zapadlih dajatev dedič, ki vozilo podeduje.
 

3. člen

(proračunska pripadnost prihodkov)

 
Prihodki od letne dajatve in dajatve za odjavljeno vozilo so prihodek proračuna Republike Slovenije, kot namenska sredstva za izvedbo investicij in vzdrževanje javne prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window