Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3698/2003, stran 11617 DATUM OBJAVE: 8.8.2003

RS 78-3698/2003

 
 

3698. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2003.
 
001-22-64/03
 
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-B)

 

1. člen

 
V zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) se v petem odstavku 14. člena za besedo "opremo" postavi pika in črta besedilo "ter merila za vrednotenje materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo".
 

2. člen

 
V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v oddelku."
 
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi:
 
"Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov."
 
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
 

3. člen

 
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora vrtec z občinsko upravo občine ustanoviteljice uskladiti vse tiste elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window