Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1762/2007, stran 4602 DATUM OBJAVE: 13.4.2007

RS 33-1762/2007

 
 

1762. Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

 
Razglašam Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2007.
 
001-22-44/07
 
Ljubljana, dne 10. aprila 2007
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O ROMSKI SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZRomS-1)

 

1. člen

 
Ta zakon ureja položaj in opredeljuje področja posebnih pravic romske skupnosti v Republiki Sloveniji, pristojnost državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti za njihovo izvajanje ter sodelovanje predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) romske skupnosti pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti, določenih z zakonom.
 

2. člen

 
Upoštevaje poseben položaj romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter uspešno vključevanje v slovensko družbo in za prevzemanje odgovornosti za svoj razvoj imajo pripadniki oziroma pripadnice (v nadaljnjem besedilu: pripadnik) romske skupnosti poleg pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem državljanom oziroma državljankam Republike Slovenije, še posebne pravice, določene z zakonom.
 

3. člen

 
Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih pravic na področju izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v javnih zadevah, ki se nanašajo na pripadnike romske skupnosti, s tem zakonom, drugimi zakoni, podzakonskimi akti in akti samoupravnih lokalnih skupnosti ter s posebnimi programi in ukrepi državnih organov ter organov samoupravnih lokalnih skupnosti.
 

PRISTOJNOST DRŽAVNIH ORGANOV IN ORGANOV SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI PRI URESNIČEVANJU POSEBNIH PRAVIC ROMSKE SKUPNOSTI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window