Navigacija

Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-823/2005, stran 2057 DATUM OBJAVE: 11.3.2005

RS 24-823/2005

 
 

823. Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki obsega:
 
-
Zakon o Vladi Republike Slovenije – ZVRS (Uradni list RS, št. 4/93 z dne 16. 1. 1993),
 
-
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev – ZODPM (Uradni list RS, št. 71/94 z dne 18. 11. 1994),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-A (Uradni list RS, št. 23/96 z dne 29. 4. 1996),
 
-
Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-B (Uradni list RS, št. 47/97 z dne 1. 8. 1997),
 
-
Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji – ZSOVA (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-C (Uradni list RS, št. 119/2000 z dne 22. 12. 2000),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev – ZODPM-C (Uradni list RS, št. 30/01 z dne 26. 4. 2001),
 
-
Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002) in
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-D (Uradni list RS, št. 123/04 z dne 18. 11. 2004).
 
020-05/92-13/68
 
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
 
EPA 45-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med. l. r.
 

Z A K O N O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije.
 

2. člen

 
(1)
Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.
 
(2)
Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države.
 
(3)
S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna.
 

3. člen

 
Vlada je samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru ustave in zakonov, državnega proračuna ter načelnih in dolgoročnih usmeritev Državnega zbora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window