Zakon o upravnih taksah (ZUT)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-409/2000, stran 955 DATUM OBJAVE: 31.1.2000

RS 8-409/2000

 
 

409. Zakon o upravnih taksah (ZUT)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o upravnih taksah (ZUT)

 
Razglašam zakon o upravnih taksah (ZUT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 1999 in o njem ponovno odločal na seji 26. januarja 2000.
 
001-22-2/00
 
Ljubljana, dne 28. januarja 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh (v nadaljnjem besedilu: spisi in dejanja) pri upravnih organih.
 
Takse se plačujejo samo za tiste spise in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.
 

2. člen

 
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz prejšnjega člena so mišljeni:
 
1.
organi državne uprave in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter
 
2.
podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh.
 

3. člen

 
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z veljavno mednarodno pogodbo.
 
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da same določijo višino taks za spise in dejanja, določene na podlagi take mednarodne pogodbe, pa ti spisi in dejanja niso določeni v taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window