Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-1927/2004, stran 5255 DATUM OBJAVE: 26.4.2004

RS 43-1927/2004

 
 

1927. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. aprila 2004.
 
001-22-63/04
 
Ljubljana, dne 19. aprila 2004.
 
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-B)

 

1. člen

 
V 3. točki 1. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01 – ZCUKPIL) se beseda "uveljavljanje" nadomesti z besedilom "upravljanje in uveljavljanje".
 

2. člen

 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"(2) Določbe tega zakona o sestavinah avtorskega dela, soavtorjih, avtorjih združenih del, vsebini materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja, razmerju med avtorsko in lastninsko pravico, vsebinskih omejitvah avtorske pravice, začetku in učinku teka rokov pri trajanju avtorske pravice ter avtorski pravici v pravnem prometu (1. in 2. oddelek Tretjega poglavja tega zakona) se smiselno uporabljajo tudi za sorodne pravice, razen če je v Petem poglavju tega zakona določeno drugače."
 

3. člen

 
Prvi in drugi odstavek 36. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
"(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega nadomestila v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske koristi in če poteka prek organizacije, ki izvaja to dejavnost kot javno službo.
 
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
 
1.
izvirnikov ali primerkov knjižničnega gradiva v nacionalni, šolskih in visokošolskih ter specialnih knjižnicah;
 
2.
arhitekturnih objektov;
 
3.
izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 
4.
izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
 
5.
zaradi vpogleda del na kraju samem v organizaciji ali za posojanje med organizacijami;
 
6.
v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window