Navigacija

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI-UPB2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1285/2007, stran 3355 DATUM OBJAVE: 23.3.2007

RS 26-1285/2007

 
 

1285. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI-UPB2)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki obsega:
 
-
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi - ZRLI (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994),
 
- Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o razveljavitvi 10. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, št. U-I-47/94 (Uradni list RS, št. 13/95 z dne 3. 3. 1995),
 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - ZRLI-A (Uradni list RS, št. 38/96 z dne 19. 7. 1996),
 
- Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o razveljavitvi drugega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 46. člena in dela četrtega odstavka 46. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, št. U-I-266/96 (Uradni list RS, št. 43/96 z dne 2. 8. 1996),
 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - ZRLI-B (Uradni list RS, št. 59/01 z dne 19. 7. 2001),
 
- Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o razveljavitvi 47. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, št. U-I-261/02 (Uradni list RS, št. 11/03 z dne 31. 1. 2003),
 
- Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o razveljavitvi 24. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, št. U-I-63/99 (Uradni list RS, št. 48/03 z dne 23. 5. 2003),
 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - ZRLI-C (Uradni list RS, št. 84/04 z dne 29. 7. 2004),
 
- Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o delni razveljavitvi 2. oddelka II. poglavja Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, št. U-I-217/02-34 (Uradni list RS, št. 24/05 z dne 11. 3. 2005) in
 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi - ZRLI-D (Uradni list RS, št. 139/06 z dne 29. 12. 2006).
 
005-01/92-1/54
 
Ljubljana, dne 9. marca 2007
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

Z A K O N O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI uradno prečiščeno besedilo (ZRLI-UPB2)

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum, referendum o mednarodnih povezavah in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora.
 
Ta zakon ureja tudi ljudsko iniciativo za spremembo ustave in za sprejem zakona.
 

2. člen

 
Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon.
 
V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede vprašanj, ki s posebnim zakonom niso drugače urejena.
 

3. člen

 
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za referendum v samoupravni lokalni skupnosti, kolikor ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno.
 

II. REFERENDUM

 

1. Referendum o spremembi ustave

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window