Navigacija

Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 20-1141/1997, stran 1624 DATUM OBJAVE: 10.4.1997

RS 20-1141/1997

 
 

1141. Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra)

 
Razglašam zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 1997.
 
001-22-31/97
 
Ljubljana, dne 4. aprila 1997.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in drugih subjektov, določenih s tem zakonom, pred sodišči in upravnimi organi.
 
Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom.
 

2. člen

 
Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ.
 
Sredstva za delo državnega pravobranilstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
 

3. člen

 
Naloge državnega pravobranilstva opravljajo generalni državni pravobranilec in državni pravobranilci (v nadaljnjem besedilu: državni pravobranilec) ter pomočniki državnega pravobranilca.
 
Za državne pravobranilce se glede posameznih pravic in dolžnosti smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravice in dolžnosti sodnikov, razen če ta zakon ne določa drugače.
 
Če s tem zakonom ni drugače določeno, veljajo za pomočnike državnega pravobranilca določbe tega zakona, ki veljajo za državne pravobranilce.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window