Navigacija

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-662/2001, stran 1154 DATUM OBJAVE: 16.2.2001

RS 11-662/2001

 
 

662. Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o računskem sodišču (ZRacS-1)

 
Razglašam zakon o računskem sodišču (ZRacS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. januarja 2001.
 
001-22-5/01
 
Ljubljana, dne 7. februarja 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O RAČUNSKEM SODIŠČU (ZRacS-1)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(status računskega sodišča)

 
(1)
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: računsko sodišče) je najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ.
 
(3)
Aktov, s katerimi računsko sodišče izvršuje svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči niti pred drugimi državnimi organi.
 

2. člen

(sedež računskega sodišča)

 
(1)
Sedež računskega sodišča je v Ljubljani.
 
(2)
Računsko sodišče ima lahko organizacijske enote izven sedeža.
 

3. člen

(poslovnik računskega sodišča)

 
(1)
Računsko sodišče ima poslovnik. Sprejme ga v soglasju z državnim zborom.
 
(2)
Poslovnik računskega sodišča podrobno ureja način in postopek izvrševanja revizijske pristojnosti računskega sodišča v skladu s tem zakonom.
 
(3)
Poslovnik računskega sodišča se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
(4)
Računsko sodišče lahko ureja organizacijo in način dela računskega sodišča tudi z drugimi splošnimi akti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window