Navigacija

Zakon o ustavnem sodišču (uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS-UPB1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-3467/2007, stran 8924 DATUM OBJAVE: 16.7.2007

RS 64-3467/2007

 
 

3467. Zakon o ustavnem sodišču (uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS-UPB1)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o ustavnem sodišču, ki obsega:
 
-
Zakon o ustavnem sodišču - ZUstS (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994),
 
-
Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč - ZPKSMS (Uradni list RS, št. 64/01 z dne 3. 8. 2001) in
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču - ZUstS-A (Uradni list RS, št. 51/07 z dne 8. 6. 2007).
 
700-03/93-2/37
 
Ljubljana, dne 12. julija 2007
 
EPA 1460-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

Z A K O N O USTAVNEM SODIŠČU uradno prečiščeno besedilo (ZUstS-UPB1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 
(2)
Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ.
 
(3)
Odločbe ustavnega sodišča so obvezne.
 

2. člen

 
(1)
Sedež ustavnega sodišča je v Ljubljani.
 
(2)
Svojo organizacijo in delo ureja ustavno sodišče s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
 

3. člen

 
(1)
Delo ustavnega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.
 
(2)
Ustavno sodišče z namenom odločanja o zadevah iz svoje pristojnosti zbira in obdeluje osebne podatke o udeleženkah oziroma udeležencih (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v postopku oziroma podatke, katere mu sporočijo udeleženci ali državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil za potrebe odločanja ustavnega sodišča.
 
(3)
Glede obdelave in varstva osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ustavno sodišče uporablja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window