Navigacija

Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 39-1963/1999, stran 4565 DATUM OBJAVE: 25.5.1999

RS 39-1963/1999

 
 

1963. Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR)

 
Razglašam zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. aprila 1999 in o njem ponovno odločal na seji 19. maja 1999.
 
Št. 001-22-74/99
 
Ljubljana, dne 20. maja 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999–2001 (ZMPUPR)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem zakonom se določa:
 
-
minimalna plača in način usklajevanja minimalne plače,
 
-
način usklajevanja izhodiščnih plač, in osnov za določanje plač, ki so določene z zakoni (v nadaljnjem besedilu: plače) za obdobje 1999–2001,
 
-
način usklajevanja zajamčenih osebnih dohodkov in sredstev za zajamčene osebne dohodke,
 
-
dodatek zaradi učinkov uvedbe davka na dodano vrednost zaposlenim, ki prejemajo plačo pod povprečjem RS,
 
-
način povečevanja plač zaposlenih za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb,
 
-
obseg možnih izplačil sredstev za plače iz naslova rezultatov poslovanja,
 
-
višino regresa za letni dopust.
 
Ne glede na določbe tega zakona se lahko minimalna plača ter način usklajevanja plač s socialnim sporazumom uredita drugače, vendar ne manj ugodno kot določa ta zakon.
 

2. člen

 
Zakon velja za vse delodajalce, ki zaposlujejo delavce v Republiki Sloveniji in za vse pri njih zaposlene delavce.
 

2. MINIMALNA PLAČA

 

3. člen

 
(1)
Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu, za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.
 
(2)
Minimalna plača za mesec januar 1999 je 68.223 tolarjev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window