Zakon o prekrških (ZP-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-238/2003, stran 365 DATUM OBJAVE: 23.1.2003

RS 7-238/2003

 
 

238. Zakon o prekrških (ZP-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o prekrških (ZP-1)

 
Razglašam zakon o prekrških (ZP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
 
001-22-166/02
 
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek l. r.
 

Z A K O N O PREKRŠKIH (ZP-1)

 

PRVI DEL

 

MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE

 

Prvo poglavje

 

TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Predpisovanje prekrškov in sankcij

 
(1)
Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o prekrških.
 
(2)
Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom.
 
(3)
Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne določbe) veljajo za vse prekrške po predpisih iz prejšnjega odstavka.
 

2. člen

Meje sankcioniranja prekrškov

 
(1)
Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.
 
(2)
Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši.
 

3. člen

Predpisi o prekrških

 
(1)
Prekrški se lahko določijo:
 
-
z zakonom;
 
-
z uredbo Vlade Republike Slovenije;
 
-
z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
 
(2)
Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe.
 
(3)
Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window