Navigacija

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-900/2003, stran 2786 DATUM OBJAVE: 7.3.2003

RS 24-900/2003

 
 

900. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

 
Razglašam zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. februarja 2003.
 
001-22-9/03
 
Ljubljana, dne 5. marca 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ)

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: organi).
 
(2)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) vsako leto objavi katalog organov iz prvega odstavka tega člena.
 

2. člen

(namen zakona)

 
(1)
Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.
 
(2)
Za uresničitev namena tega zakona si morajo organi prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju.
 

3. člen

(spolna slovnična oblika)

 
V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
 

II. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window