Navigacija

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2024/2006, stran 5029 DATUM OBJAVE: 9.5.2006

RS 47-2024/2006

 
 

2024. Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

 
Razglašam Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. aprila 2006.
 
001-22-61/06
 
Ljubljana, dne 3. maja 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (ZEN)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja, povezana z evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
 
(2)
Evidentiranje nepremičnin po tem zakonu obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.
 

2. člen

(opredelitev pojma nepremičnine)

 
(1)
Nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami.
 
(2)
Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
 
(3)
Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.
 

3. člen

(pristojnost)

 
Zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenco državne meje in register prostorskih enot vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window