Navigacija

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2837/2002, stran 6104 DATUM OBJAVE: 5.7.2002

RS 59-2837/2002

 
 

2837. Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)

 
Razglašam zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2002.
 
001-22-77/02
 
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH (ZEMŽM)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen zakona)

 
(1)
S tem zakonom se določajo skupni temelji za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja (v nadaljnjem besedilu: enake možnosti).
 
(2)
Ustvarjanje enakih možnosti je naloga celotne družbe in pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje enakosti spolov, zlasti s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh spolov na vseh področjih družbenega življenja.
 

2. člen

(vsebina zakona)

 
Za uresničevanje svojega namena opredeljuje ta zakon splošne in posebne ukrepe za ustvarjanje enakih možnosti, določa nosilce nalog, njihove pristojnosti in obveznosti, uvaja posebno neformalno obravnavanje primerov domnevnega neenakega obravnavanja spolov in zagovornico oziroma zagovornika enakih možnosti kot pooblaščeno osebo za obravnavanje teh primerov ter določa pravice in obveznosti subjektov, udeleženih v teh primerih.
 

3. člen

(sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami)

 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in predlogov za doseganje namena tega zakona sodelujejo s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju enakih možnosti.
 

II. OPREDELITEV POJMOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window