Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3884/2005, stran 9277 DATUM OBJAVE: 14.10.2005

RS 91-3884/2005

 
 

3884. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
 
001-22-77/05
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 8. člena črta 2. točka, 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka.
 

2. člen

 
(1)
V 28. členu se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
 
"1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;".
 
(2)
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
"14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za starševsko varstvo;".
 
(3)
Za 28. točko se doda nova 29. točka, ki se glasi:
 
"29. vloge za vpis ali izbris iz obveznih zbirk podatkov, ki se zbirajo na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo, vino in druge proizvode iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin ter odločbe oziroma potrdila iz obveznih zbirk podatkov (register kmetijskih gospodarstev in evidenca subjektov, register pridelovalcev grozdja in vina, register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, register pridelovalcev hmelja, register pridelovalcev in predelovalcev oljk, evidenca imetnikov rejnih živali in centralni register živali, register ribiških plovil, evidenca pridelovalcev s področja ekološke pridelave, integrirane pridelave ter pridelave posebnih tradicionalnih proizvodov, evidenca dopolnilnih dejavnosti, register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin in register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov).".
 

3. člen

 
Prvi in drugi odstavek 29. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
"Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih državne uprave, so prihodek državnega proračuna.
 
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih občin, so prihodek proračunov občin.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window