Navigacija

Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-2259/1997, stran 3746 DATUM OBJAVE: 4.7.1997

RS 40-2259/1997

 
 

2259. Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU)

 
Razglašam zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 1997.
 
 Št. 001-22-63/97
 
Ljubljana, dne 4. julija 1997.
 
 Predsednik    
Republike Slovenije    
Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N    
O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE IN O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ (ZDMPNU)

 

1. člen

 
S tem zakonom se določajo minimalna plača ter način usklajevanja izhodiščnih plač, minimalne plače in zajamčenega osebnega dohodka, določenega na podlagi zakona o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94).
 
Ne glede na določila tega zakona se lahko minimalna plača ter način usklajevanja plač iz prejšnjega odstavka s socialnim sporazumom uredita drugače.
 
Zavezanci za izplačevanje plač po tem zakonu so domače in tuje pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: delodajalci).
 

2. člen

 
Minimalna plača zaposlenega, ki dela polni delovni čas, je za mesec julij 1997 59.150 tolarjev.
 

3. člen

 
Izhodiščne plače, določene v kolektivnih pogodbah, se povečujejo tako, da se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Izhodiščne plače se usklajujejo za naprej in sicer na naslednji način:
 
1.
Izhodiščne plače za obdobje april–junij 1997 se uskladijo ob izplačilih plač za mesec januar 1998 za 85% rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje april–december 1997.
 
Če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 4. 1997 dalje pred potekom leta 1997 preseže 5,5%, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka izhodiščne plače za naslednji mesec po ugotovljenem preseganju uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 4. 1997 dalje.
 
V primeru iz prejšnjega odstavka se izhodiščne plače za mesec januar 1998 uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od zadnje uskladitve do 31. 12. 1997.
 
Če rast cen življenjskih potrebščin v letu 1997 glede na december 1996 preseže 8,8%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač od meseca, v katerem je bilo ugotovljeno preseganje, do konca leta 1997, upošteva 100% rast cen življenjskih potrebščin.
 
Če izplačane plače na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih (področje D – Predelovalne dejavnosti po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 20/96) za čas od 1. 6. 1997 dalje v štirih zaporednih mesecih rastejo počasneje od rasti cen življenskih potrebščin, se pri naslednji uskladitvi opravi uskladitev za 90% rasti cen življenjskih potrebščin.
 
2.
Izhodiščne plače se uskladijo ob izplačilih plač za mesec januar 1999 za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v letu 1998.
 
Če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 1. 1998 dalje pred potekom leta 1998 preseže 6,5%, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka izhodiščne plače za naslednji mesec po ugotovljenem preseganju uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 1. 1998 dalje.
 
V primeru iz prejšnjega odstavka se izhodiščne plače za mesec januar 1999 uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od zadnje uskladitve do 31. 12. 1998.
 
Če rast cen življenjskih potrebščin v letu 1998 glede na december 1997 preseže 8,8%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač od meseca, v katerem je bilo ugotovljeno preseganje, do konca leta 1998, upošteva 100% rast cen življenjskih potrebščin.
 
Če izplačane plače na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih za čas od 1. 1. 1998 dalje v štirih zaporednih mesecih rastejo počasneje od rasti cen življenskih potrebščin, se pri naslednji uskladitvi opravi uskladitev za 90% rasti cen življenjskih potrebščin.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window