Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-2064/2000, stran 5933 DATUM OBJAVE: 26.5.2000

RS 44-2064/2000

 
 

2064. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
 
001-22-73/00
 
Ljubljana, dne 18. maja 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-A)

 

1. člen

 
V zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) se v petem odstavku 14. člena za besedo "delavcev" doda besedilo, ki se glasi: "delovno obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja."
 

2. člen

 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Poldnevni program v oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj tri ure dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj dve uri dnevno."
 

3. člen

 
Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"Osnova za plačilo staršev otrok, ki so vključeni v oddelke vrtcev na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, je cena enakega programa, ki velja v vrtcu na območju občine oziroma povprečna cena enakih programov, ki veljajo v vrtcih na območju občine. V primeru, da so na območju lokalne skupnosti vsi oddelki vrtca oblikovani na podlagi posebnega normativa iz šestega odstavka 14. člena zakona, je osnova za plačilo staršev povprečna cena enakega programa v Republiki Sloveniji."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window