Navigacija

Zakon o sodiščih (ZS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-779/1994, stran 1089 DATUM OBJAVE: 13.4.1994

RS 19-779/1994

 
 

779. Zakon o sodiščih

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o sodiščih

 
Razglašam zakon o sodiščih, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 1994.
 
0100-34/94
 
Ljubljana, dne 1. aprila 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SODIŠČIH

 

PRVI DEL

 

1. poglavje: Temeljne določbe

 

1. člen

 
Sodno oblast v Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom.
 
Določbe prvega dela tega zakona veljajo za vsa sodišča v Republiki Sloveniji, razen za ustavno sodišče.
 

2. člen

 
Pravnomočno odločbo sodne oblasti mora spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji.
 
Odločbe sodne oblasti vežejo sodišča in vse druge državne organe Republike Slovenije.
 
Imuniteto pred sodno oblastjo določajo ustava in pravila mednarodnega prava.
 
Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega državnega organa.
 

3. člen

 
Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in zakon. V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe.
 
Če se civilnopravna zadeva ne da rešiti na temelju veljavnih predpisov, upošteva sodnik predpise, ki urejajo podobne primere. Če je rešitev zadeve kljub temu pravno dvomljiva, odloči v skladu s splošnimi načeli pravnega reda v državi. Pri tem ravna v skladu s pravnim izročilom in z utrjenimi spoznanji pravne vede.
 
Sodnik ravna vselej tako, kot bi imel pred seboj nedoločeno število primerov iste vrste.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window