Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3066/2005, stran 7134 DATUM OBJAVE: 22.7.2005

RS 69-3066/2005

 
 

3066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2005.
 
001-22-54/05
 
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 70/00 51/02 in 94/02 – odl. US) se v prvem odstavku 10. člena beseda "upravo" nadomesti z besedama "notranje zadeve".
 

2. člen

 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Če stranka spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, znak, sedež stranke ali druge določbe statuta, program, naslov sedeža ali zastopnika stranke, mora v 15 dneh od nastale spremembe zahtevati vpis spremembe v register."
 

3. člen

 
V drugem odstavku 19. člena se v 1. točki za besedo "stranke" doda besedilo "(izbrani kraj poslovanja stranke)".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window