Navigacija

Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 94-4692/2007, stran 12729 DATUM OBJAVE: 16.10.2007

RS 94-4692/2007

 
 

4692. Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o lokalni samoupravi, ki obsega:
 
-
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka 95. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-13/94-65 (Uradni list RS, št. 6/94 z dne 11. 2. 1994),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 13. člena ter prvega in tretjega odstavka 14. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-144/94-18 (Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 7. 1994),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94 z dne 29. 9. 1994),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95 z dne 10. 3. 1995),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka 101. člena Zakona o upravi in tretjega odstavka 99.a člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-285/94-105 (Uradni list RS, št. 20/95 z dne 7. 4. 1995),
 
-
Obvezno razlago 19. člena Zakona o lokalni samoupravi – ORZLS19 (Uradni list RS, št. 63/95 z dne 6. 11. 1995),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi drugega stavka tretjega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-264/95-7 (Uradni list RS, št. 9/96 z dne 16. 2. 1996),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka 99.a člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-98/95 (Uradni list RS, št. 44/96 z dne 9. 8. 1996),
 
-
Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-G (Uradni list RS, št. 26/97 z dne 16. 5. 1997),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-H (Uradni list RS, št. 70/97 z dne 14. 11. 1997),
 
-
Zakon o spremembi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-I (Uradni list RS, št. 10/98 z dne 12. 2. 1998),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi četrte alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi v obsegu, kolikor je veljala pred njeno uveljavitvijo, št. U-I-39/95 (Uradni list RS, št. 68/98 z dne 5. 10. 1998),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-J (Uradni list RS, št. 74/98 z dne 3. 11. 1998),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretjega odstavka 51.b člena, 51.c člena ter prvega, drugega in šestega odstavka 100. člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-4/99 (Uradni list RS, št. 59/99 z dne 23. 7. 1999),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-K (Uradni list RS, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000),
 
-
Zakon o samoprispevku – ZSam-1 (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-L (Uradni list RS, št. 51/02 z dne 11. 6. 2002),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-186/00-21 (Uradni list RS, št. 108/03 z dne 7. 11. 2003),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-M (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005),
 
-
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretjega odstavka 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi, št. U-I-2/06-22 (Uradni list RS, št. 21/06 z dne 27. 2. 2006),
 
-
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007) in
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-N (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007).
 
020-01/90-4/212
 
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
 
EPA 1553-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

Z A K O N O LOKALNI SAMOUPRAVI uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2)

 

I. poglavje

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.
 

2. člen

 
Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
 

3. člen

 
(črtan)

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window