Navigacija

Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1351/2007, stran 3549 DATUM OBJAVE: 26.3.2007

RS 27-1351/2007

 
 

1351. Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Energetskega zakona, ki obsega:
 
-
Energetski zakon - EZ (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999),
 
-
popravek Energetskega zakona - EZ (Uradni list RS, št. 8/00 z dne 31. 1. 2000),
 
-
Zakon o državni upravi - ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),
 
-
Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - EZ-A (Uradni list RS, št. 51/04 z dne 7. 5. 2004),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - EZ-B (Uradni list RS, št. 118/06 z dne 17. 11. 2006) in
 
-
popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - EZ-B (Uradni list RS, št. 9/07 z dne 2. 2. 2007).
 
320-01/98-7/12
 
Ljubljana, dne 9. marca 2007
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med., l.r.
 

E N E R G E T S K I Z A K O N uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB2)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu.
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti:
 
- Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (UL L št. 176 z dne 15. 7. 2003),
 
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES (UL L št. 176 z dne 15. 7. 2003),
 
- Direktiva Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2004),
 
- Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2001),
 
- Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 4. 2004),
 
- Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 1 z dne 4. 1. 2003). Prenos Direktive 2002/91/ES v zvezi z metodologijo za izračun in zahtevami za energetsko učinkovitost stavb ureja zakon, ki ureja gradnjo objektov, redne preglede kotlov pa ureja zakon, ki ureja varstvo okolja.
 

2. člen

 
S tem zakonom se zagotavljajo pogoji za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.
 

3. člen

 
S tem zakonom se zagotavlja konkurenčnost na trgu energije po načelih nepristranskosti in preglednosti, upoštevaje varstvo potrošnikov in izvajanje učinkovitega nadzora nad oskrbo z energijo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window