Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-538/2006, stran 1341 DATUM OBJAVE: 14.2.2006

RS 14-538/2006

 
 

538. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2006.
 
001-22-9/06
 
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 11. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
"(6) Direktorjem, imenovanim v naziv, se plača, ne glede na naziv, določi v skladu z uredbo iz tega člena.".
 

2. člen

 
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"(5) Del plače za delovno uspešnost ne pripada funkcionarjem, razen sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem, če tako določa zakon.".
 

3. člen

 
(1)
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"(2) Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo.".
 
(2)
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
"(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo dodatki iz prvega odstavka tega člena, če tako določa zakon.".
 
(3)
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window