Navigacija

Zakon o meroslovju (ZMer)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-4/1995, stran 33 DATUM OBJAVE: 10.1.1995

RS 1-4/1995

 
 

4. Zakon o meroslovju

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o meroslovju

 
Razglašam zakon o meroslovju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 1994.
 
Št. 012-01/94-171
 
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O MEROSLOVJU

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja sistem merskih enot, etalone in druga zakonska merila (v nadaljnjem besedilu: merila), odobritve tipa meril, njihovo overjanje, proizvodnjo, vzdrževanje in prodajo ter nadzor količin in označevanje predpakiranih proizvodov.
 

II. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE

 

2. člen

 
Strokovne in z njimi povezane upravne naloge ter organizacijske naloge na področju meroslovnega sistema, določene s tem zakonom in z drugimi zakoni, opravlja Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
 
Poleg drugih nalog na področju meroslovnega sistema, določenih z zakonom, urad zlasti:
 
-
predlaga strategijo meroslovja;
 
-
sodeluje pri pripravi tehničnih in drugih predpisov, za katere je z zakonom določeno, da jih pristojni ministri izdajajo po predhodnem soglasju ministra, ki je pristojen za meroslovje;
 
-
predlaga povezave z mednarodnimi in tujimi organizacijami za meroslovje;
 
-
sodeluje z mednarodnimi organizacijami in predstavlja v njih nacionalno meroslovno službo;
 
-
predlaga in opredeli prednosti pri izboru in financiranju razvojno-raziskovalnih projektov, povezanih z meroslovjem;
 
-
organizira nacionalno kalibracijsko službo;
 
-
načrtuje, izvaja in vzdržuje etalonsko bazo.
 

3. člen

 
V uradnem glasilu, ki ga izdaja urad, se objavljajo njegovi certifikati o tipski odobritvi meril, odločbe ministra, pristojnega za meroslovje, o imenovanju pravnih oseb za opravljanje določenih strokovnih nalog po tem zakonu in odločbe urada o priznanju etalonov za nacionalne etalone ter njegova strokovna navodila, mnenja in pojasnila.
 

III. MERSKE ENOTE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window