Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2774/2003, stran 6530 DATUM OBJAVE: 13.6.2003

RS 56-2774/2003

 
 

2774. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
 
001-22-43/03
 
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-D)

 

1. člen

 
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/2001, 33/2001 in 110/2002) se v 34. členu dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
 
"(7) Država v letu 2003 prevzame dolg javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., iz naslova posojila najetega na podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje vzdrževanja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 59/2002).
 
(8)
Do prevzema dolga iz prejšnjega odstavka se sredstva za odplačevanje obresti in ostalih stroškov iz najetega posojila zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za finance."
 

2. člen

 
Črta se 34.a člen.
 

3. člen

 
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 110/2002) se v prvem odstavku 24. člena za besedo "agencija" doda besedilo "do višine 9.067,000.000 tolarjev", pika na koncu stavka se nadomesti z vejico in doda besedilo "ter za financiranje gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu do višine 3.133,000.000 tolarjev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window