Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-69/2004, stran 189 DATUM OBJAVE: 15.1.2004

RS 2-69/2004

 
 

69. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o spremembah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B)

 
Razglašam zakon o spremembah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2003.
 
001-22-125/03
 
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
 
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU (ZPP-B)

 

1. člen

 
V zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/2002 in 58/2003 - odločba US) se v drugem odstavku 30. člena 1. točka črta.
 
Sedanje 2., 3. in 4. točka postanejo 1., 2. in 3. točka.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 32. člena se v 3. točki črta vejica in besedilo "kadar se rešujejo skupaj s spori iz 1. in 2. točke". Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
 
"5. v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami, kadar se rešujejo skupaj s spori iz 4. točke;".
 
Sedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
 

3. člen

 
Za 105. členom se doda nov 105.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window