Navigacija

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-561/1994, stran 817 DATUM OBJAVE: 18.3.1994

RS 15-561/1994

 
 

561. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena ter drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o referendumu in ljudski iniciativi

 
Razglašam zakon o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. februarja 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 8. marca 1994.
 
Št. 0100-28/94
 
Ljubljana, dne 8. marca 1994
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora.
 
Ta zakon ureja tudi način uresničevanja ljudske iniciative za spremembo ustave in za sprejem zakona.
 

2. člen

 
Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon.
 
V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede vprašanj, ki s posebnim zakonom niso urejena.
 

3. člen

 
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za referendum v lokalni skupnosti, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
 

II. REFERENDUM

 

1. Referendum o spremembi ustave

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window