Navigacija

Signalni pravilnik

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 123-6265/2007, stran 18085 DATUM OBJAVE: 28.12.2007

RS 123-6265/2007

 
 

6265. Signalni pravilnik

 
 
Na podlagi šestega odstavka 59. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet
 

S I G N A L N I      P R A V I L N I K

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakov, njihov pomen, obliko, barvo, najmanjšo vidno razdaljo, mesto za njihovo vgraditev oziroma postavitev in način njihove uporabe v železniškem prometu.
 

2. člen

(področje veljavnosti)

 
(1)
Določbe tega pravilnika veljajo za proge, za industrijske tire in proge drugih železnic, razen v primerih, ko Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) ne določa drugače.
 
(2)
Na obmejnih postajah se poleg prometne signalizacije, predpisane s tem pravilnikom, uporablja tudi s posebnim sporazumom med upravljavci sosednjih železniških infrastruktur predpisana prometna signalizacija.
 
(3)
Prometna signalizacija se sme uporabljati samo v takšni obliki, barvi in v takšnem številu, kot je predpisano v tem pravilniku. Odstopanja dovoljuje minister, pristojen za promet.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
"Del proge" je proga med dvema kilometrskima mestoma iste proge.
 
2.
"Desna stran proge" je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na desni strani.
 
3.
"Desna stran tira" je stran tira, ki je glede na smer vožnje na desni strani.
 
4.
"Desni tir" je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na desni strani proge.
 
5.
"Desnostranski promet" je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na desni strani v smeri vožnje vlaka.
 
6.
"Dvopomenski signalni znak" je v tem pravilniku predpisani signalni znak, ki ima pomen odredbe in predsignaliziranja. Pomen odredbe je v nazivu signalnega znaka prvi, od pomena predsignaliziranja ločen z vejico, pomen predsignaliziranja pa se prične z besedo 'pričakuj'.
 
7.
"Dvotirna proga" je proga z dvema tiroma, na kateri vozijo vlaki ene smeri praviloma po tiru, ki je za to smer določen in je za to smer pravi tir. Kadar vlaki te smeri vozijo po tiru, ki je določen za vlake iz nasprotne smeri, tedaj je zanje ta tir nepravi tir.
 
8.
"Enopomenski signalni znak" je v tem pravilniku predpisani signalni znak, ki ima pomen odredbe ali predsignaliziranja.
 
9.
"Enotirna proga" je proga z enim tirom, po katerem vozijo vlaki v obe smeri.
 
10.
"Končna točka proge" je zadnja navedena postaja, službeno mesto ali državna meja v nacionalnem poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.
 
11.
"Lahki vlak" je vlak, ki glede na svoje tehnične karakteristike lahko vozi z večjimi hitrostmi kot drugi vlaki in je kot "lahki vlak" označen v dokumentih voznega reda.
 
12.
"Leva stran proge" je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na levi strani.
 
13.
"Leva stran tira" je stran tira, ki je glede na smer vožnje na levi strani.
 
14.
"Levi tir" je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na levi strani proge.
 
15.
"Levostranski promet" je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na levi strani v smeri vožnje vlaka.
 
16.
"Motorna vozila za posebne namene in ročna vozila, ki ne vozijo kot vlak", se v prometnem pomenu štejejo kot progovna vozila.
 
17.
"Največja dovoljena progovna hitrost" je tista predpisana največja hitrost po progi ali po delih proge, ki se določi glede na tehnično stanje proge, njeno opremljenost in tehnične značilnosti vlaka.
 
18.
"Največja hitrost vlaka" je hitrost, predpisana z voznim redom za vsak vlak.
 
19.
"Obojestranski promet" je promet vlakov na dvotirni progi oziroma odseku dvotirne proge, ki je opremljen s signalnovarnostnimi napravami za vožnjo vlakov v obe smeri, po katerem koli tiru.
 
20.
"Odsek proge" je proga najmanj med dvema postajama ali začetno točko proge in postajo oziroma postajo in končno točko proge.
 
21.
"Omejena hitrost" (vo) je hitrost, ki je manjša od progovne hitrosti in je signalizirana z enim od naslednjih signalnih znakov, ki jih kažejo glavni signali:
 
-
"Omejena hitrost', pričakuj 'Stoj",
 
-
"Omejena hitrost', pričakuj 'Prosto' ali 'Previdno",
 
-
"Omejena hitrost', pričakuj 'Omejeno hitrost",
 
-
"Omejena hitrost"
 
zaradi vsaj enega od naslednjih vzrokov:
 
-
vožnje preko ene ali več kretnic v odklon,
 
-
vožnje na prvi del deljenega tira do mejnega tirnega signala, ki ni na zavorni razdalji,
 
-
vožnje v slepi tir do mejnega tirnega signala ali
 
-
uvoza na tir, kjer ni zagotovljena prepeljevalna pot.
 
Omejeno hitrost v km/h je treba navesti v voznem redu posameznega vlaka, lahko pa se signalizira s hitrostnim kazalom.
 
22.
"Počasna vožnja" (zmanjšana hitrost) je vožnja s hitrostjo, ki je manjša od največje dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je vpeljana zaradi del na progi, okvare na kakem delu proge, tiru ali objektu; počasne vožnje niso navedene v dokumentih voznega reda.
 
23.
"Redna hitrost" je hitrost, s katero vozi vlak na odseku proge v mejah predpisanih voznih časov.
 
24.
"Redni tir" je tir pri obojestranskem prometu, ki je določen za vožnjo posameznega vlaka v dokumentih voznega reda.
 
25.
"Signali" so signalna sredstva, s katerimi se dajejo signalni znaki. Signali, s katerimi se dajejo svetlobni signalni znaki, so svetlobni signali, signali, s katerimi se dajejo likovni signalni znaki, so likovni signali.
 
26.
"Signalna oznaka" je signalno sredstvo, s katerim se označuje ali opozarja na posebno pomembno mesto na progi, postaji ali službenem mestu.
 
27.
"Signalni znak" je v tem pravilniku predpisani znak, ki se daje s stalnim, prenosnim, ročnim signalom, ustno ali preko telekomunikacijskih naprav in ima pomen odredbe ali predsignaliziranja oziroma odredbe in predsignaliziranja.
 
28.
"Sosednji tir" je tir pri obojestranskem prometu, po katerem vozi vlak tedaj, ko ne vozi po rednem tiru.
 
29.
"Signalnovarnostne naprave" so tehnična sredstva za varovanje in vodenje železniškega prometa.
 
30.
"Strojevodja" je skupen naziv za delavca, ki je strokovno usposobljen za upravljanje:
 
-
vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premik z njim,
 
-
premikalne lokomotive pri premiku,
 
-
motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.
 
31.
"Vlakospremno osebje" je skupno ime za vlakovodjo in premikače pri tovornem vlaku ali vodjo vlaka in sprevodnike pri potniškem vlaku.
 
32.
"Začetna točka proge" je prva navedena postaja, državna meja ali službeno mesto v nacionalnem poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.
 
33.
"Zavorna razdalja" je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne naprave na določeni progi ali delu proge. Natančnejša določila o zavorni razdalji so predpisana v prometnem pravilniku.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window