Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-3054/2000, stran 8202 DATUM OBJAVE: 26.7.2000

RS 66-3054/2000

 
 

3054. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2000.
 
001-22-121/00
 
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DENACIONALIZACIJI (ZDen-C)

 

1. člen

 
V zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US) se v 17. členu v tretjem odstavku besede: "se vrne lastninska pravica." nadomestijo z besedami: "se, po izbiri upravičenca, vrne lastninska pravica, ali zanje plača odškodnina."
 

2. člen

 
V 54. členu se v 3. točki prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "kadar so te stvari zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine;"
 
V 54. členu se v prvem odstavku doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
"4. ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, o denacionalizaciji stvari iz prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena tega zakona, kadar so te stvari zavarovane po predpisih o ohranjanju narave."
 

3. člen

 
Sodni in upravni postopki, ki do uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po določbah tega zakona. Procesna dejanja, ki so že bila opravljena, se ne ponavljajo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window