Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 186-3697/2021, stran 10958 DATUM OBJAVE: 30.11.2021

VELJAVNOST: od 15.12.2021 / UPORABA: od 15.12.2021

RS 186-3697/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.12.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 186/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.12.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3697. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-275
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1I)

 

1. člen

 
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 95/21) se za besedilom 61. člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Če se je v roku za izpolnitev obveznosti iz tretjega odstavka 57. člena tega zakonika, ki je bil obsojencu določen v sodbi, nad njim začel osebni stečaj, se tek roka za izpolnitev te obveznosti za čas trajanja osebnega stečaja prekine, rok, v katerem lahko sodišče sprejme odločitve iz prejšnjega odstavka, pa se ne glede na prejšnji odstavek za čas takšne prekinitve podaljša tudi čez mejo določene preizkusne dobe.«.
 

2. člen

 
V 62. členu se v drugem odstavku za besedo »dobe« doda besedilo »oziroma po poteku roka iz drugega odstavka prejšnjega člena«.
 

3. člen

 
V 65. členu se v tretjem odstavku v točki 8) pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka 9), ki se glasi:
 
»9) vključitev v eno ali več socialnovarstvenih storitev centra za socialno delo.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window