Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-1915/2020, stran 4146 DATUM OBJAVE: 22.7.2020

VELJAVNOST: od 6.8.2020 / UPORABA: od 6.8.2020

RS 102-1915/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.8.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/20

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.8.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1915. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2020.
 
Št. 003-02-6/2020-12
 
Ljubljana, dne 18. julija 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 95/15 in 9/19) se v 2. členu na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
 
»9.
Direktiva 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155).«.
 

2. člen

 
V 3. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za besedilom »do 132.,« doda besedilo »135.,«.
 

3. člen

 
V 5. členu se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
 
»9.
Direktiva 2019/2177/EU je Direktiva 2019/2177/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window