Navigacija

Pravilnik o poklicnih boleznih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-456/2023, stran 1377 DATUM OBJAVE: 24.2.2023

VELJAVNOST: od 25.2.2023 / UPORABA: od 1.5.2023

RS 25-456/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/23

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

456. Pravilnik o poklicnih boleznih

 
 
Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) minister za zdravje izdaja
 

P R A V I L N I K
o poklicnih boleznih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa:
 
-
poklicne bolezni,
 
-
dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,
 
-
pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,
 
-
postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
 

2. člen

(namen)

 
S tem pravilnikom se določajo poklicne bolezni za namen:
 
-
ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 
-
prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec,
 
-
spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
daljši neposredni vpliv delovnega okolja je opredeljen z najkrajšim trajanjem izpostavljenosti,
 
2.
dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, so dela, kjer je izpostavljenost vzročnemu dejavniku taka, da lahko povzroči poklicno bolezen,
 
3.
delavec je oseba, ki je ali je bila v obdobju izpostavljenosti iz druge alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika zavarovana za poklicno bolezen v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 
4.
delodajalec je sedanji in prejšnji delodajalec, razen če ta pravilnik določa drugače,
 
5.
indukcijska doba je najkrajši čas od začetka izpostavljenosti vzročnemu dejavniku do nastanka poklicne bolezni,
 
6.
latentna doba je čas od zadnje izpostavljenosti delavca vzročnemu dejavniku do nastanka poklicne bolezni,
 
7.
publikacija o ugotavljanju in potrjevanju posameznih poklicnih bolezni, ki jo je izdal Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: publikacija), je publikacija Evropske komisije o poklicnih boleznih, naslovljena: European Commission. Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. Za prevod publikacije se šteje publikacija, naslovljena: Evropska komisija. Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2019,
 
8.
register poklicnih bolezni je zbirka podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki jo kot Register poklicnih bolezni, sumov na poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom določa predpis, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva,
 
9.
vzročni dejavniki so dejavniki, ki povzročajo poklicne bolezni, ki so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomeni kot izrazi, določeni v predpisu, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
 

II. POKLICNE BOLEZNI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window