Navigacija
Portal TFL
  • PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list SRS 18-176/1974, stran 1027 DATUM OBJAVE: 10.5.1974

VELJAVNOST: od 18.5.1974 do 18.6.2021 / UPORABA: od 18.5.1974

SRS 18-176/1974

Verzija 12 / 12

Čistopis se uporablja od 19.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS 10/91, 17/91-I - ZUDE, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 32/00, 102/02 - odl. US, 87/11 - ZMVN-A, 203/20 - ZIUPOPDVE, 90/21 - SZ-1E

Časovnica

Na današnji dan, 16.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

176. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

 
[Opomba TFL: Z dnem uveljavitve SZ-1E je zakon prenehal veljati, uporablja pa se za pogodbe, sklenjene na njegovi podlagi pred 19.6.2021.]
 
 
Na podlagi 2. točke amandmaja LI k ustavi Socialistične republike Slovenije izdaja predsedstvo Skupščine Socialistične republike Slovenije
 

UKAZ 
o razglasitvi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

 
Ra zglaša se zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki ga je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora dne 17. aprila 1974 in na seji gospodarskega zbora dne 25. aprila 1974.
 
Št. 36-46/74
 
Ljubljana, dne 25. aprila 1974.
 
Predsednik Sergej Kraigher l. r.
 

ZAKON
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Poslovno stavbo oziroma poslovni prostor upravlja, če ta zakon ne določa drugače, organizacija združenega dela, družbenopolitična skupnost ali druga družbenopravna oseba, ki ima na poslovni stavbi oziroma na poslovnem prostoru pravico uporabe in v tej stavbi oziroma prostoru opravlja svojo dejavnost.
 
S poslovnim prostorom v stanovanjski hiši v družbeni lastnini, na katerem ima pravico uporabe organizacija združenega dela, družbenopolitična skupnost ali druga družbenopravna oseba, upravlja samoupravna stanovanjska skupnost.
 
Občani, društva in druge civilne pravne osebe imajo lahko lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v mejah in ob pogojih, ki jih določa zakon.
 

2. člen

 
Za poslovno stavbo se šteje po tem zakonu stavba, ki je namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi uporablja.
 
Za poslovni prostor se šteje po tem zakonu eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod.
 
Ne štejejo se za poslovni prostor po tem zakonu garaža v lasti občanov, ki je namenjena največ za dva osebna avtomobila ter stavbe oziroma prostori v lasti občanov, ki so namenjeni za opravljanje kmetijskih dejavnosti (hlev, kozolci, kleti in podobno).
 
Če nastane dvom, ali se šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor, odloči o tem občinski upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve.
 

3. člen

 
Za poslovne dejavnosti se štejejo po tem zakonu dejavnosti organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnostih in drugih družbenopravnih oseb, državnih organov, družbenopolitičnih organizacij, društev, civilnih pravnih oseb in samostojnih obrtnikov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window