Navigacija

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 167-2920/2020, stran 7463 DATUM OBJAVE: 19.11.2020

VELJAVNOST: od 20.11.2020 / UPORABA: od 20.11.2020

RS 167-2920/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.11.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 167/20

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.11.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2920. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določijo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 

2. člen

(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije)

 
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 19. oktobra 2020 odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
 

3. člen

(medicinski pripomočki)

 
Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) lahko s sklepom, ki se objavi na spletni strani ZZZS, z namenom iz 1. člena tega odloka in zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene izdaje in izposoje MP določi:
 
-
način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema MP,
 
-
obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS,
 
-
izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja,
 
-
druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window