Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • VELJAVEN, a se še ne uporablja

Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1439/2019, stran 3895 DATUM OBJAVE: 17.5.2019

VELJAVNOST: od 1.6.2019 / UPORABA: od 30.9.2019

RS 32-1439/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.9.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.8.2019: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/19

Časovnica

Na današnji dan, 21.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • NEAKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.9.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1439. Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku

 
 
Na podlagi devetega odstavka 13.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) minister za javno upravo izdaja
 

P R A V I L N I K
o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa način dostopanja do portala eRevizija, katere informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo na portalu javnih naročil, način vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov, druga tehnična pravila glede uporabe portala eRevizija in do katerih podatkov o poteku predrevizijskih, revizijskih in pritožbenih postopkov na portalu eRevizija lahko dostopata Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) ter ministrstvo, pristojno za javna naročila.
 

2. člen

(pomen uporabljenih pojmov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»dosje javnega naročila« je mapa oziroma seznam vseh objav v zvezi s posameznim javnim naročilom na portalu javnih naročil;
 
2.
»informacija ali dokument« je vsaka objava, ki se vloži in objavi na portalu eRevizija, vključno z zahtevkom za revizijo in odločitvijo Državne revizijske komisije;
 
3.
»izbrani ponudnik« pomeni ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo;
 
4.
»kontaktni elektronski naslov« je elektronski naslov, ki ga uporabnik navede v svojem uporabniškem profilu portala eRevizija in na katerega mu sistem pošilja obvestila o objavljenih informacijah in dokumentih ter druga obvestila;
 
5.
»naročnik« pomeni osebo, ki mora v skladu z 9. ali 23. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) oddajati javna naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
 
6.
»portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna naročila, ki ga upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., in na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo;
 
7.
»subjekt« pomeni pravno ali fizično osebo oziroma organ, ki sodeluje v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku v vlogi iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika. V imenu subjekta dejanja na portalu eRevizija opravlja uporabnik, ki ima pooblastila za opravljanje dejanj na portalu eRevizija;
 
8.
»uporabnik« pomeni vsako fizično osebo, ki je registrirana in ki v imenu subjekta uporablja portal eRevizija;
 
9.
»upravljavec portala eRevizija« je Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.;
 
10.
»vlagatelj« pomeni vlagatelja zahtevka za revizijo v postopku javnega naročanja;
 
11.
»zagovornik javnega interesa« pomeni pravno osebo iz drugega odstavka 6. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).
 

3. člen

(dostop do portala eRevizija)

 
(1)
Do portala eRevizija lahko dostopa uporabnik, ki se predhodno registrira na portalu eRevizija. Vsak uporabnik se ob registraciji ter ob vsaki nadaljnji prijavi identificira z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ju določi ob registraciji.
 
(2)
Portal eRevizija vsebuje zbirko podatkov o vseh uporabnikih portala eRevizija, subjektih, v imenu katerih uporabnik opravlja dejanja na portalu eRevizija, in pravicah do dostopa posameznih uporabnikov. Pravice do dostopa se nanašajo na dodelitev, odvzem in ukinitev dostopa do portala eRevizija glede na uporabniško vlogo subjekta v postopku javnega naročanja, predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku ter dana pooblastila.
 
(3)
Uporabnik se mora pred prvo uporabo portala eRevizija registrirati. Ob registraciji uporabnik navede, za kateri subjekt nastopa, ter kontaktni elektronski naslov, na katerega mu bo portal eRevizija samodejno pošiljal obvestila o novih informacijah in dokumentih, objavljenih na portalu eRevizija za subjekt, v imenu katerega uporabnik opravlja dejanja.
 
(4)
Glede na sodelovanje subjekta v postopku javnega naročanja, predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku ter glede na dana pooblastila se pravice subjektov, ki jih zanje izvršujejo registrirani uporabniki, razvrščajo v naslednje kategorije (v nadaljnjem besedilu: uporabniške vloge):
 
-
naročnik,
 
-
vlagatelj,
 
-
izbrani ponudnik,
 
-
zagovornik javnega interesa,
 
-
ministrstvo, pristojno za javna naročila,
 
-
Državna revizijska komisija,
 
-
pooblaščenec posameznega subjekta,
 
-
ponudnik ali kandidat, ki je v postopku javnega naročanja oddal ponudbo ali prijavo, razen vlagatelja in izbranega ponudnika (v nadaljnjem besedilu: drug ponudnik).
 
(5)
Uporabnik naročnika, vlagatelja, izbranega ponudnika ali drugega ponudnika oziroma njihovega pooblaščenca se na portalu eRevizija registrira na enega izmed štirih načinov, ki ga izbere sam, in sicer:
 
-
z uporabo uporabniškega računa portala javnih naročil,
 
-
z uporabo uporabniškega računa e-JN,
 
-
z uporabo uporabniškega računa SI-PASS ali
 
-
prek postopka registracije z izbiro uporabniškega imena in gesla ter predložitvijo soglasja predstojnika oziroma zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.
 
(6)
Uporabnik ministrstva, pristojnega za javna naročila, Državne revizijske komisije ali zagovornika javnega interesa oziroma njihovega pooblaščenca se na portalu eRevizija registrira s prijavo upravljavcu portala eRevizija, ki jo podpiše predstojnik ali z njegove strani pooblaščena oseba. Upravljavec portala eRevizija temu uporabniku ustvari uporabniški račun.
 
(7)
Uporabnik ministrstva, pristojnega za javna naročila, se registrira le z uporabniško vlogo ministrstva, pristojnega za javna naročila, pri čemer ta vloga vsebuje tudi pooblastila uporabniške vloge zagovornika javnega interesa.
 
(8)
Zagovornik javnega interesa, ki je hkrati naročnik, mora pri svojem delu zagotoviti ločeno uporabo portala eRevizija glede na uporabniško vlogo, v kateri nastopa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window