Navigacija

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2473/2010, stran 7070 DATUM OBJAVE: 14.6.2010

VELJAVNOST: od 29.6.2010 / UPORABA: od 29.6.2010

RS 48-2473/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.6.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/10

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.6.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2473. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) in določil Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) družba PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Muta, št. 00704-0005/2010-1 (z dne 30. 3. 2010 in soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-9/2010-3/ZP-33 z dne 18. 5. 2010, izdaja
 

S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta

 

1. Predmet in veljavnost

 

1. člen

 
(1)
S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega plina.
 
(2)
Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
 
(3)
Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja PETROL ENERGETIKA d.o.o., Ravne na Koroškem, za geografsko območje Občine Muta.
 

2. Pojmi in definicije

 

2. člen

 
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
-
distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje in druge naprave, potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja,
 
-
dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,
 
-
dostop do omrežja je pravica do uporabe omrežja z namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju,
 
-
gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti,
 
-
končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno rabo,
 
-
lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,
 
-
merilna naprava: je vsak plinomer, ki je montiran v objektu,
 
-
merilno regulacijski komplet: je sestavljen iz filtra, regulatorja tlaka ter plinomera in je montiran na fasadi objekta ali v požarni omarici, za požarno pipo in pred vstopom plinske instalacije v objekt,
 
-
notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih plinov,
 
-
obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema zaporednima odčitkoma merilne naprave,
 
-
odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo,
 
-
odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
 
-
pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma prevzema zemeljskega plina,
 
-
pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim operaterjem in uporabnikom,
 
-
pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spremembo,
 
-
predajno mesto: je točka, na kateri sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
 
-
prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina,
 
-
priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo,
 
-
priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja, zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo,
 
-
priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
 
-
sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
 
-
skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih ali fizičnih oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev,
 
-
standardni obremenitveni profil: je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem časovnem obdobju, ki je analitično določena,
 
-
uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
 

3. Lastništvo naprav

 

3. člen

 
(1)
Distribucijsko omrežje je v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja, skladno z določili koncesijske pogodbe.
 
(2)
Merilno regulacijski komplet je v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja, skladno z določili koncesijske pogodbe.
 
(3)
Notranje plinske napeljave, razen merilno regulacijskega kompleta, so v lasti končnega odjemalca.
 
(4)
Merilne naprave so v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja, skladno z določili koncesijske pogodbe.
 
(5)
Priključni vod z glavno požarno pipo je v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja, skladno z določili koncesijske pogodbe.
 
(6)
Distribucijsko omrežje, merilno regulacijske komplete in merilne naprave, ne glede na lastništvo, upravlja sistemski operater.
 

4. Izdajanje soglasij

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window