Navigacija

Odlok o občinskem prostorskem načrtu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2481/2010, stran 7102 DATUM OBJAVE: 14.6.2010

VELJAVNOST: od 14.6.2010 / UPORABA: od 14.6.2010

RS 48-2481/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.6.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 48/10

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.6.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2481. Odlok o občinskem prostorskem načrtu

 
 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi 2. točke 11. člena, 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni v. Gorenjske, št. 5/95 in Uradni list RS, št. 80/01) na 21. seji dne 1. 6. 2010 sprejel
 

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se na podlagi upoštevanja usmeritev iz državnih prostorskih aktov in na osnovi Sklepa ministra za okolje in prostor pod številko 35016-113/2007 z dne 25. 5. 2010 sprejme Občinski prostorski načrt občine Gorenja vas - Poljane (OPN Gorenja vas - Poljane). Sestavni del odloka sta grafični in tekstualni del OPN.
 
(2)
Občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPN) je izdelal DOMPLAN, d.d. Kranj, Bleiweisova 14 Kranj pod številko projekta UD-409-68/07, maj 2010. Okoljsko poročilo je izdelal Aquarius, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana pod številko 1152-08 OP, december 2008.
 
(3)
Občinski prostorski načrt občine Gorenja vas - Poljane je temeljni prostorski akt in je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege v prostor na celotnem območju občine, razen na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali z državnimi prostorskimi akti.
 

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

 
(1)
Občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas - Poljane vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
 
1.
Uvodne določbe
 
2.
Strateški del
 
3.
Izvedbeni del
 
4.
Prehodne in končne določbe.
 
(3)
Grafični del OPN vsebuje:
 
Grafični prikaz strateškega dela
 
1.
Zasnova prostorskega razvoja občine Gorenja vas - Poljane
 
2.
Zasnova gospodarske javne infrastrukture
 
3.
Zasnova poselitve
 
4.
Usmeritve za razvoj v krajini.
 
(4)
Grafični prikaz izvedbenega dela
 
1.
Pregledna karta občine Gorenja vas - Poljane z razdelitvijo na liste (M 1: 50 000).
 
2.
Pregledna karta občine Gorenja vas - Poljane s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1: 50 000).
 
3.
Prikaz osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora (M 1: 5000).
 
4.
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1: 5000).
 
(5)
Občinski prostorski načrt (OPN) je izdelan v digitalni in analogni obliki (trije izvodi).
 
(6)
Obvezne priloge OPN Gorenja vas - Poljane vsebujejo:
 
1.
Izvleček iz strategije prostorskega razvoja Slovenije
 
2.
Prikaz stanja prostora
 
3.
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN
 
4.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
5.
Obrazložitev in utemeljitev OPN
 
6.
Povzetek za javnost
 
7.
Okoljsko poročilo.
 

3. člen

(uporabljeni izrazi in pojmi)

 
V odloku uporabljeni izrazi in pojmi so v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), z Uredbo o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), Uredbo o enotni klasifikaciji objektov CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10) in s predpisi s področja graditve objektov (Zakon o graditvi objektov ZGO-1 Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07 in 108/09).
 

2. STRATEŠKI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window