Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-2925/2015, stran 8215 DATUM OBJAVE: 8.10.2015

VELJAVNOST: od 23.10.2015 / UPORABA: od 23.10.2015

RS 75-2925/2015

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 13.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 - ORZNVP48, 5/17, 15/18 - odl. US, 43/19

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.7.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2925. Ukaz o razglasitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)

 
Razglašam Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. septembra 2015.
 
Št. 003-02-7/2015-9
 
Ljubljana, dne 5. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
Ta zakon ureja nematerializirane vrednostne papirje, bremena na njih, njihov prenos, izpolnitev obveznosti, ki je v njih vsebovana, centralni register in dostop do podatkov, ki se vodijo v centralnem registru.
 

2. člen

(prenos direktiv)

 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
 
-
Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1) in
 
-
Direktiva 2009/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev in Direktive 2002/47/ES o dogovorih o finančnem zavarovanju glede povezanih sistemov in bančnih posojil (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 37).
 

3. člen

(agencija, država članica, organiziran trg, poravnalni sistem)

 
(1)
Agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 
(2)
Država članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3).
 
(3)
Organiziran trg je organiziran trg, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.
 
(4)
Poravnalni sistem je poravnalni sistem, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window