Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2481/2008, stran 6727 DATUM OBJAVE: 10.6.2008

VELJAVNOST: od 11.6.2008 / UPORABA: od 11.6.2008

RS 58-2481/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.11.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/08, 91/09 - ZSPJS-L

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2008.
 
Št. 003-02-5/2008-19
 
Ljubljana, dne 9. junija 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) se v 12. točki 2. člena beseda »tolarskem« nadomesti z besedo »nominalnem«.
 

2. člen

 
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena se za besedilom »pogodba o zaposlitvi« v različnih sklonih doda beseda »odločba« v ustreznem sklonu.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 3.a člena se za besedilom »v pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca« dodata vejica in beseda »odločbi«, za besedilom »ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi« pa se dodata vejica in beseda »odločbo«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window