Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-308/2008, stran 652 DATUM OBJAVE: 30.1.2008

VELJAVNOST: od 31.1.2008 / UPORABA: od 31.1.2008

RS 10-308/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.3.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/08

Časovnica

Na današnji dan, 3.3.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.1.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

308. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. januarja 2008.
 
Št. 003-02-14/2008
 
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2A)

 

1. člen

 
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) se v 31. členu v 3. točki za besedo »državni« dodata besedi »ali lokalni«.
 

2. člen

 
V 66. členu se za petim odstavkom dodata šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
 
(6) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena tudi če gre za izplačila v države članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), ki hkrati niso države članice EU.
 
(7) Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek tega člena davčnih olajšav ni mogoče uveljavljati za izplačila v države, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala spremljanje teh izplačil. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.«
 

3. člen

 
V 109. členu se v sedmem odstavku kratica »EU« nadomesti z besedami »EU oziroma EGP«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window