Navigacija

Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 163-4204/2022, stran 13718 DATUM OBJAVE: 27.12.2022

VELJAVNOST: od 28.12.2022 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 163-4204/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4204. Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 18. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
 

P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način organiziranja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe (v nadaljnjem besedilu: ambulanta za neopredeljene).
 

2. člen

(način organiziranja ambulant za neopredeljene)

 
(1)
V javnem zdravstvenem zavodu, na območju katerega zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne oziroma družinske medicine prosta izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ) ni mogoča (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), se organizira ambulanta za neopredeljene, in sicer najmanj v obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine.
 
(2)
Število ambulant za neopredeljene na posamezni javni zavod in največji obseg programa splošne oziroma družinske medicine v posamezni ambulanti za neopredeljene za vsake tri mesece na zadnji dan posameznega meseca določi minister, pristojen za zdravje, na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika, upoštevajoč standard 1895 glavarinskih količnikov.
 
(3)
Seznam ambulant za neopredeljene z obsegom programa splošne oziroma družinske medicine objavi ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na osrednjem spletnem mestu organov državne uprave.
 
(4)
Javni zavod izvajani obseg programa splošne oziroma družinske medicine posamezne ambulante za neopredeljene povečuje postopoma do največjega obsega iz drugega odstavka tega člena, sorazmerno s številom zavarovanih oseb, opredeljenih na to ambulanto.
 
(5)
Javni zavod v treh dneh po organiziranju ambulante za neopredeljene o tem obvesti ministrstvo. V obvestilu navede tudi obseg programa ambulante za neopredeljene.
 
(6)
Javni zavod v treh dneh po zapolnitvi prostih zmogljivosti posamezne ambulante za neopredeljene o tem obvesti ministrstvo, ki navedeni podatek prikaže v seznamu iz tretjega odstavka tega člena.
 

3. člen

(izbira in opredelitev na ambulanto za neopredeljene)

 
(1)
Zavarovana oseba prosto izbere in se opredeli na ambulanto za neopredeljene tako, da podpiše listino o izbiri osebnega zdravnika, ki je določena s pravilnikom, ki ureja obrazce in listine za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: listina), pri čemer se podatki o osebnem zdravniku na listini ne navedejo. Opredelitev na ambulanto za neopredeljene velja eno leto, z možnostjo avtomatskega podaljšanja.
 
(2)
Javni zavod ob izbiri in opredelitvi iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ZZZS posreduje tudi podatke o lečečem zdravniku (šifra zdravnika, šifra zdravstvene dejavnosti zdravnika), ki je zavarovano osebo prvič sprejel v tej ambulanti (v nadaljnjem besedilu: lečeči zdravnik).
 
(3)
Lečeči zdravnik se ne šteje za izbranega osebnega zdravnika, podatki o njem pa se prikazujejo le v informacijskih sistemih javnega zavoda, kjer je organizirana ambulanta za neopredeljene.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window