Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-1372/2022, stran 4649 DATUM OBJAVE: 6.5.2022

VELJAVNOST: od 7.5.2022 / UPORABA: od 7.5.2022

RS 60-1372/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/22

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.5.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1372. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

 
 
Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
 

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

 

1. člen

 
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17, 47/18 in 145/21) se za 5. členom doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
 

»5.a člen

(dodatek za telekomunikacijske stroške)

 
Za matično šolo in vsako podružnico, ki nima brezplačnega širokopasovnega dostopa do interneta, se šoli za telekomunikacijske stroške prizna dodatnih 183 točk.«.
 

2. člen

 
V 7. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
 
»Za določitev letnega obsega sredstev na podlagi 5.a člena tega pravilnika za tekoče proračunsko leto se upoštevajo podatki na dan 31. decembra preteklega proračunskega leta, ki jih pristojna služba ministrstva pridobi pri javnem zavodu Akademska in raziskovalna mreža Slovenije«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window