Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-1368/2022, stran 4616 DATUM OBJAVE: 6.5.2022

RS 60-1368/2022

 
 

1368. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

 
 
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

 

1. člen

 
(1)
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2.
 
(2)
V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem, tretjem in četrtem odstavku 352. člena ZDavP-2.
 
(3)
V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določata tudi vsebina in oblika predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.
 

2. člen

 
(1)
Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Obračun davčnih odtegljajev je sestavljen iz:
 
-
zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in
 
-
individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev po davčnem zavezancu.
 
(3)
Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev se objavijo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) na naslovu: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci in na portalu eDavki na naslovu https://edavki.durs.si/. Navodila za izpolnjevanje FURS posodablja na način, da so spremembe vidne v navodilu.
 

3. člen

 
Plačniki davka dostavijo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane v obliki in na način, določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

KONČNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window