Navigacija

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

OBJAVLJENO V: Uradni list SRS 15-644/1976, stran 759 DATUM OBJAVE: 4.6.1976

VELJAVNOST: od 1.1.1977 do 14.4.2017 / UPORABA: od 1.1.1977 do 14.4.2019

SRS 15-644/1976

Verzija 25 / 26

Čistopis se uporablja od 14.7.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: NEAKTUALEN.

Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86 - ZNP, 1/89, RS 13/94 - ZN, 82/94 - ZN-B, 29/95 - ZPDF, 26/99 - ZPP, 60/99 - odl. US, 70/00 - ZZNPOB, 64/01, 110/02 - ZIRD, 42/03 - odl. US, 16/04, 101/07 - odl. US, 90/11 - odl. US, 84/12 - odl. US, 82/15 - odl. US, 15/17 - DZ, 30/18 - ZSVI, 94/22 - odl. US, 94/22 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.7.2022
    DO nadaljnjega
 
Odločba o ugotovitvi, da sta prvi stavek 3. člena in 16. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bila in da prvi stavek 3. člena Družinskega zakonika je v neskladju z Ustavo, o razveljavitvi prve alineje 22. člena Družinskega zakonika in o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča ter odpravi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in odločbe Upravne enote, Uradni list RS 94-2371/2022, vsebuje naslednje določbe:
 
 
1.
Prvi odstavek 3. člena v delu, v katerem je določal, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, ter 16. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, v katerem je določal, da je za sklenitev zakonske zveze potrebno, da sta osebi, ki jo sklepata, različnega spola, sta bila v neskladju z Ustavo.
 
2.
Prvi odstavek 3. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) v delu, v katerem določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, je v neskladju z Ustavo.
 
3.
Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost z Ustavo iz 2. točke izreka odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
4.
Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 2. točke tega izreka se šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb.
 
5.
Prva alineja 22. člena Družinskega zakonika se razveljavi.
 
6.
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1847/2016 z dne 11. 12. 2017 se razveljavi, odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1200-1/2016/2 z dne 30. 11. 2016 in odločba Upravne enote Ljubljana št. 120-6/2016-4 z dne 1. 3. 2016 se odpravita in zadeva se vrne Upravni enoti Ljubljana v novo odločanje.
 
Odločba o ugotovitvi, da sta bila 135. in 138. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v neskladju z Ustavo, o razveljavitvi prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi in o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 213. člena in 223. člen Družinskega zakonika v neskladju z Ustavo ter odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča in o odpravi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Uradni list RS 94-2372/2022, vsebuje naslednje določbe:
 
1.
Člena 135 in 138 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) sta bila v neskladju z Ustavo.
 
2.
Prvi stavek tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) se razveljavi.
 
3.
Prvi odstavek 213. člena in 223. člen Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) sta v neskladju z Ustavo.
 
4.
Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
5.
Do odprave ugotovljenega neskladja iz 3. točke izreka te odločbe veljajo za skupno posvojitev s strani istospolnih partnerjev, ki živita v partnerski zvezi, enaka pravila, kot veljajo po veljavni zakonski ureditvi za skupno posvojitev s strani zakoncev.
 
6.
Sodba Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 se razveljavi, 1. točka izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 se odpravi in zadeva se vrne Centru za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Moste Polje, v novo odločanje.
 
7.
Pritožnika sama nosita svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window